[ CORONA | CONVID-19]

Regler for skydning

Regeringen har skærpet forsamlingsforbuddet og det betyder at vi bliver nødt til at organisere indendørs bueskydning anderledes i fremtiden.

DIF/BD oplyser at:

  • Unge under 22 år må træne op til 50 sammen inklusiv træner.
  • Voksne på 22 år og ældre må træne 10 sammen inklusive træner.

Bueskydning Danmark og DIF anbefaler at vi organiserer træningen i hold med skille zoner (markeret med kegler eller anden tydelig markering) på minimum 2 meter mellem holdene.
Der skal derudover være 4 kvadratmeter pr. skytte bagved skydelinjen.

I praksis betyder det at vi deler op i 3 hold. De 3 hold består pga. kvadratmeter kravet af 8, 10 og 10 skytter (set fra indgangsdøren), I afsnittene må der være både unge og voksne og eventuelt forældre, ledsagere m.m. idet vi overholder 10 personers kravet i alle 3 afsnit.
Hvis der bliver mere end 28 personer vil forældre, ledsagere mm. blive henvist til at opholde sig i forhallen under træningen.

Opdelingen foregår i praksis ved at et antal udvalgte personer møder kl. 18.00 og opretter afsnits inddelingen. Buer pile og skiver bliver rullet på plads.

Kl. 18.10 går alle skytter ind i hallen og fordeler sig i de afsnit de skal skyde fra. Skytter som benytter Herning Bueskyttelaugs udstyr klargør dette i klargørings afsnittet (også her max 10 personer). Når skytterne er på plads i afsnittene må de IKKE skifte rundt mellem afsnittene men skal blive i det samme afsnit indtil træningen er slut.
Hvis man skal benytte toilettet eller eventuelt gå før træningen er slut må man KUN krydse igennem de andre afsnit når der markeres.

Anvendelse af mundbind
Alle bueskytte på 12 år og derover skal bære mundbind indendørs på Gymnasiet indtil de befinder sig i det afsnit de skyder fra.
Under ophold/skydning i afsnittene skal skytter ikke bære mundbind. Når skytterne igen forlader det afsnit de har skudt fra skal de igen bære mundbind.
Forældre eller andre som følges med skytter skal bære mundbind overalt indendørs på Herning Gymnasium også i de afsnit der skydes fra.

Vel mødt

Pas godt på hinanden!