Herning Bueskyttelaugs klubmestre:

Indendørs:


Compound Senior

2018    Jan Feldthaus

2017    Peter Slot

2016    Jan Feldthaus

2015    Peter Slot 

2014    Bjarke Baastrup

2013    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2012    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2011    Peter Slot

2010    Dennis Mose


Recurve Senior:   

2018    Emma Møller von Holstein

2017    Ingen deltagere i klassen

2016    Ingen deltagere i klassen

2015    Ingen deltagere i klassen

2014    Ingen deltagere i klassen

2013    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2012    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2011    Niels Christian Madsen


Barbue senior:

2018    Finn Sneftrup

2017    Finn Sneftrup

2016    Ole Lauritzen

2015    Finn Sneftrup

2014    Jens Ø. Hansen

2013    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2012    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2011    Poul Rasmussen

2010    Torben Kristensen

2009    Torben Kristensen

2008    Jens Ø. Hansen

2007    Betina F. Kristensen


Compound ungdom u. 18 år

2018    Magnus Hansen

2017    Magnus Hansen

2016    Ebbe Allan Okkerstrøm

2015    Jon Vilhelmsen

2014    Jon Vilhelmsen

2013    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2012    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -


Recurve ungdom u. 18 år

2018    Ingen deltagere i klassen

2017    Emma Møller von Holstein

2016    Sebastian Poulsen

2015    Sebastian Poulsen

2014    Ingen deltagere i klassen

2013    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2012    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2010    Michael Madsen


Barbue ungdom u. 18 år

2018    Dennis Kristensen

2017    Iben Rønning Jensen

2016    Claus Lauritzen

2015    Jacob Jørgensen

2014    Alexander K. Lauridsen

2013    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2012    - Indendørs klubmesterskab blev ikke afholdt -

2011    Matthias Høeg Rasmussen

2010    Matthias Høeg Rasmussen

2009    August Belund Juhlin

2008    Frederik Vildmand-Olsen

2007    Benjamin N. Larsen