Recurvebuen og barbuen

Recurvebue og barbuen

Recurvebuen kaldes sådan på grund af udformningen af buebenenes ender. 
Disse er nemlig bøjet fremad i skudretningen. Dette har dels til formål at give buen et bedre kast (højere pilehastighed) og dels at buen føles en smule blødere at trække ved fuldt træk.
Der opnåes dog ikke decideret ”let-off” (mindre trækvægt ved fuldt træk), som det er tilfældet med compoundbuen.Recurvebuen laves både i lamineret træ og glasfiber, såvel som hvor midtersektionen er lavet af f.eks. aluminium, magnesium eller fiberkomposit og hvor buebenene er lamineret af forskellige kombinationer af træ, glasfiber, keramik, syntetisk foam, kulfiber osv.
Det mest almindelige er take-down buen – dvs. en bue der kan skilles ad i 3 dele -

men der laves også one-piece buer, der ikke kan skilles ad. Sidstnævnte er som oftest træbuer, mens take-down buen både laves i træ og de andre nævnte materialer.Recurvebuen henføres normalt til to forskellige klasser: Olympisk klasse og barbue klasse.
I olympisk klasse er det tilladt at skyde med sigte, stabilisator(er), pilehylde og plunger (en enhed, der fjedrer mod siden af pilen). Disse enkelte dele kan fås i alle varianter af simple og avancerede udgaver.
Stabilisatoren(e) tjener primært to formål: For det første at hjælpe til, at holde buen stabilt og roligt mens man sigter. 
For det andet opsuger stabilisatoren en del af buens rystelser og rekyl – hvorved den arm og hånd der holder buen, ikke påvirkes så meget af disse rystelser og dermed er mere rolig i skudøjeblikket.

I barbue klassen, er det ikke tilladt at skyde med sigte og stabilisatorer, men pilehylde og plunger er tilladt.
Man ”sigter” således på samme måde som med langbue, enten med pilespidsen eller instinktivt. I nogle tilfælde foretrækker nogen at skyde ”off the shelf” – dvs. uden pilehylde, hvor pilen blot ligger i bunden af udskæringen til sigtevindue.Pilehastighederne med recurvebue ligger normalt på mellem 40-70 m/s (130 – 230 fps) afhængig af trækvægt, pilevægt osv. Recurvebue kan skyde pilene op til ca. 400 m.